Blog posts : "sebarozvoj"

Projekt Pravidlá "byť človekom"

Na Eprakone sa v polovici júna spustí stalkovací projekt "10 pravidiel "byť človekom"", zvaný aj "vrabčiak" :-) . Je to rozoberanie a stalkovanie kapitol z knihy Chérie Carter-Scottovej If Life Is a Game, These Are the Rules. Postupne tu budú pribúdať linky články a diskusie k jednotlivým pravidlám. Zatiaľ aspoň tie pravidlá a úvodný článok:

Učenie Esejcov

Esejci mali jedinečné duchovné učenie, ktoré im bolo dané od Boha, ako sami hlásali. Toto učenie bolo prastaré – bolo hovorené, že je najmenej 8000, možno aj 10000 rokov staré, alebo ešte staršie. Pravdepodobne pod výsledkom účinku tohto učenia na ľudí, ktorí ho praktikovali, bolo prebraté a praktikované  mnohými vysokými kultúrami a starými náboženstvami; žilo ďalej v pôvodnom kresťanstve, stopy nájdeme dodnes aj v hinduizme, budhizme, isláme; napríklad aj učenie jógy má ževraj pôvod v esejskom učení.

Read more

Susan Greggová: Tanec sily

 Na Eprakone som začala uverejňovať výťahy z knihy Susan Greggovej The Dance of Power, Tanec sily. Je to rozprávanie o jej toltéckom výcviku u dona Miguela Ruiza. Pre mňa je to veľmi zaujímavá kniha, pretože mi ukazuje Castanedove rozprávania z trochu inej stránky a tak si viem všeličo lepšie predstaviť a zaradiť.

 Pretože na Eprakone sú články roztrúsené s časovým rozostupom, ak ich niekto chce čítať a použiť ako osnovu pre svoje vlastné učenie, bude mať problém zoradiť si ich.

Read more

3 blog posts

Voľný pád (kniha)

knizka VP obalka

Pribudlo na Eprakone:

Návštevy:

226566

TOPlist